top of page

Retinopatia wcześniacza


Śpiący noworodek

U przedwcześnie urodzonych dzieci diagnozuje się nieprawidłowe rozwinięcie narządów, co dotyczy również narządu wzroku. Dzieci, które przyszły na świat przed 37. tygodniem ciąży, mogą zmagać się z retinopatią wcześniaków, czyli chorobą niedojrzałej siatkówki oka, która w przyszłości może doprowadzić do poważnych problemów ze wzrokiem, a nawet jego całkowitej utraty.


Retinopatia wcześniaków: jak ją rozpoznać?

Brak pełnego unaczynienia siatkówki oka doprowadza do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym upośledzenia widzenia już w pierwszych dniach życia dziecka.


Przedwczesny poród to jeden z głównych czynników mających wpływ na rozwój choroby.


Jej wystąpienie najbardziej prawdopodobne jest w przypadku noworodków, które przyszły na świat przed planowanym porodem, a mianowicie między 25. a 32. tygodniem ciąży.


Im poród wystąpi szybciej przed planowanym terminem, tym prawdopodobieństwo wystąpienia choroby jest większe. Ważne są również dodatkowe czynniki ryzyka jak: wrodzone zapalenie płuc, przedłużająca się tlenoterapia, infekcje zarówno u dziecka jak i u matki w czasie trwania ciąży oraz wiele innych.


Badania okulistyczne noworodków i niemowląt urodzonych przedwcześnie

Wykrycie retinopatii wcześniaków możliwe jest wyłącznie po przeprowadzeniu specjalistycznych badań okulistycznych przez wykwalifikowanego lekarza okulistę dziecięcego.


Z tego względu, każde dziecko, które urodziło się przed terminem porodu, poddawane jest obowiązkowej kontroli okulistycznej. Ma to na celu sprawdzenie czy naczynia siatkówki oka rozwijają się prawidłowo. Brak działań w tym zakresie może doprowadzić do tego, że nastąpi proliferacja nieprawidłowych naczyń, które z czasem może doprowadzić do odwarstwienia siatkówki, czyli do całkowitej utraty wzroku.


Wczesna diagnoza szansą na wyleczenie

Szybka i profesjonalna diagnoza przyśpiesza prawidłowe leczenie, które ma na celu zahamowanie retinopatii wcześniaków, a zatem procesu patologicznego rozrostu naczyń i tkanki włóknistej, które mogą doprowadzić do odwarstwienia siatkówki oka. Pierwsze badanie przesiewowe przeprowadzane jest, gdy dziecko skończy 4. tydzień życia.


Okulista regularnie ponawia obserwacje, aby prawidłowo ocenić stan siatkówki oraz dopasować sposób leczenia retinopatii wcześniaków. Istotną sprawą w doborze metody leczenia - jeżeli jest konieczna - jest prawidłowe określenie stadium choroby. Następnie specjalista może zaproponować leczenie laserowe (fotokoagulacja siatkówki laserem argon), podanie doszklistkowych preparatów anty-VEGF lub zdecydować o leczeniu chirurgicznym (zabieg witrektomii).


Noworodek


bottom of page