top of page

Badanie okulistyczne wcześniaków i noworodków - retinopatia

Według konsensusu opracowanego przez lekarzy neonatologów i lekarzy okulistów, badaniu okulistycznemu podlegają dzieci urodzone w 33 tygodniu ciąży lub wcześniej, z masą ciała równą lub mniejszą od 1800 g.

Do badania kierowane są również dzieci urodzone powyżej 33 tygodnia ciąży z masą ciała powyżej 1800 g z niewydolnością oddechową, niskim przyrostem masy ciała i z innymi patologiami, które mogą stanowić ryzyko retinopatii.

Do badania okulistycznego kierowane są również niemowlęta urodzone przed 36 tygodniem           z niskim przyrostem masy ciała oraz dzieci ciężko niedotlenione wewnątrzmacicznie leczone hipotermią.

W Polsce w latach 2003-2012 rozpoznano retinopatię u 19,3 % dzieci, które były poddane badaniom profilaktycznym.

Retinopatia wcześniaków jest schorzeniem w obrębie naczyń siatkówki oka, dzieci przedwcześnie urodzonych. Na rozwój retinopatii narażone są w szczególności dzieci, których rozwój w okresie ciąży nie został prawidłowo zakończony. Tak samo jak inne organy ciała, które nie wykształciły się w pełni, także rozwój siatkówki oka trwa poza organizmem matki.

Zaburzenia rozwoju siatkówki u wcześniaków mogą prowadzić m.in. do istotnego pogorszenia ostrości widzenia lub nawet ślepoty.

Podczas badania okulistycznego wcześniaka okulista ocenią reakcję źrenicy na światło,          a także  bada dno oka po podaniu kropli rozszerzające źrenicę.

Bardzo dokładnie ocenia siatkówkę a zwłaszcza jej obwód, 

Badanie takie musi być wykonane u wcześniaków kolejno w 4, 8 i 12 tygodniu życia.

W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów specjalista udziela rodzicom wyczerpujących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o zagrożeniach jakie mogą wystąpić.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia retinopatii wcześniaków musi zostać wdrożone specjalistyczne leczenie- laserokoagulacja siatkówki w wyspecjalizowanym ośrodku,

a dziecko pozostaje pod stałą kontrolą okulistyczną.

bottom of page