top of page
Image by CDC

SARS-COV-2 - przypomnienie zasad funkcjonowania gabinetu

28/02/2023

  • Przypominamy, że do końca marca 2023 roku maseczki w placówkach ochrony zdrowia są OBOWIĄZKOWE

  • bezwzględnie prosimy o przychodzenie  do gabinetu NIE WCZEŚNIEJ niż na 10 minut przed planowaną wizytą

  • Dla wszystkich pacjentów, ograniczamy ilość osób towarzyszących pacjentowi osób do JEDNEGO OPIEKUNA. Powyższe ograniczenie dotyczy całej placówki nie tylko gabinetu lekarskiego podczas samego badania. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą lekarza, dla najmłodszych pacjentów - do 3 lat, dopuszczamy możliwość obecności obojga rodziców jednak tylko przy badaniu.

  • Placówka medyczna nie może być miejscem rodzinnych wycieczek. Wszelkie dodatkowe osoby towarzyszące - rodzeństwo, dziadkowie, wujostwo, koledzy czy inni znajomi - zostaną poproszeni o opuszczenie placówki.

                                      603 167 168              kontakt@gabinetoczko.pl

Tyśmienicka 2 /róg Szaserów/

04-303 Warszawa

bottom of page