top of page

Okulista a ortoptysta - jak współpracują i czym się zajmują
Lekarz okulista specjalizuje się w diagnozowaniu, profilaktyce oraz leczeniu chorób oczu. Z kolei ortoptysta zajmuje się badaniem wszelkich nieprawidłowości i zaburzeń związanych z widzeniem obuocznym, dysproporcjami w tym zakresie oraz funkcjonowaniem ruchowym gałek ocznych. Do jego głównych zadań należy analiza:


  • ostrości widzenia i kąta zeza,

  • wad refrakcji – zaburzenia, które polegają na nieprawidłowym docieraniu światła do siatkówki oka,

  • akomodacji – ostrości widzenia przedmiotów, które znajdują się zarówno blisko, jak i daleko,

  • równowagi sensorycznej oczu,

  • fiksacji – ukierunkowania spojrzenia w jednym punkcie,

  • korespondencji siatkówkowej - sprawdzanie, czy każdy punkt siatkówki jednego oka odpowiada temu samemu punktowi siatkówki drugiego oka.


Ortoptyści wykonują niezbędne badania zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Badania te pozwalają odpowiednio dobrać okulary, czy soczewki kontaktowe. Wizytę w specjalistycznym gabinecie powinny rozważyć osoby borykające się z problemami niedowidzenia, zezem lub nieprawidłowym wyostrzaniem obrazu w różnych odległościach.


Czy okuliści i ortoptyści współpracują ze sobą?


Tak! Ortoptysta zajmuje się diagnozowaniem i rehabilitacją określonych funkcji wzrokowych, a w szczególności zaburzeń widzenia obuocznego i nieprawidłowości ruchomości gałek ocznych. Tym samym wspomaga pracę okulisty w procedurach związanych z chorobami oka i systemu wzrokowego. Można go spotkać w gabinetach okulistycznych i ortoptycznych, poradniach leczenia zeza i patofizjologii widzenia czy zakładach optycznych.


Ortoptysta posiada szereg cennych kompetencji, które pozwalają mu na samodzielne wykonywanie badań okulistycznych i strabologicznych, polegających na diagnostyce zeza. Poza tym kwalifikuje i przygotowuje pacjentów do ćwiczeń leczniczych oczu oraz dobiera odpowiednie pomoce optyczne i nieoptyczne. Współpracuje także z zespołami terapeutycznymi oraz obserwuje reakcje pacjentów na zastosowane zabiegi. W przypadku dzieci i ich opiekunów uczy specjalnych technik ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w warunkach domowych.

Comments


bottom of page