top of page

Problemy w nauce szkolnej związane ze wzrokiem

Czy Twoje dziecko często czuje senność i zmęczenie, ma kłopoty z zapamiętywaniem treści czytanego tekstu lub nienaturalnie przechyla głowę podczas oglądania telewizji? Może to świadczyć o zaburzeniach widzenia i przetwarzania informacji wzrokowej. Objawy zwykle nasilają się podczas odrabiania lekcji czy korzystania z telefonu lub komputera. Są na tyle uciążliwe, że maluch niechętnie zasiada do nauki.


Obserwując swoje dziecko, zwróć uwagę na następujące aspekty:

  • analizę wzrokową – problemy z interpretacją lub zapamiętaniem danych wzrokowych,

  • integrację wzrokowo-motoryczną – trudności z odtwarzaniem danych wzrokowych poprzez pisanie lub rysowanie,

  • przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne – niską świadomość lewej i prawej strony.


Dziecko może gubić litery w wyrazach lub linijki w czytanym tekście, a także odwracać cyfry oraz mylić symbole matematyczne. Zdarza się także, że mruży oczy podczas spoglądania na szkolną tablicę, często pociera oczy oraz skarży się na bóle głowy. A zatem niepowodzenia w nauce wcale nie muszą wynikać z lenistwa czy rozkojarzenia, lecz być efektem postępującej wady wzroku.


Zaburzenia i wady wzroku wśród uczniów


Wada wzroku u dziecka objawia się na wiele sposobów. Niepokój rodziców powinno wzbudzić przybliżanie i oddalanie książek, wrażliwość na światło oraz przekrwione oczy. Uczniowie niechętnie podejmują się nauki pisania i czytania, poza tym wykonują dodatkowy wysiłek podczas zadań domowych czy szkolnych obowiązków.


Badanie diagnostyczne w gabinecie okulistycznym warto przeprowadzić u dziecka jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole. Dotyczy to zwłaszcza tych uczniów, u których istnieje podejrzenie dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz ADHD. Na opiekunach i rodzicach spoczywa obowiązek monitorowania wzroku maluchów, gdyż same dzieci mogą nie być świadome występujących problemów ze wzrokiem. W trakcie badania okulista oceni stan zdrowia oczu oraz wyjaśni przebieg dalszego postępowania.

Comments


bottom of page